Generelle vilkår & Returskjema

Søvneksperten er en nettbutikk eid av selskapet FR Supply AS (Org. nr.: 822 091 032).
''

Angrerett:

Ved kjøp på nettbutikk, mail eller via telefon gjelder angrerett.

Kjøper har ikke rett til å returnere bestilte varer uten forhåndsavtale med Søvneksperten/FR Supply AS. Dersom Søvneksperten aksepterer varer i retur*, skal kjøper dekke fraktomkostninger for varene som returneres. Varer som ikke er standard lagervarer hos Søvneksperten aksepteres ikke i retur, med mindre varene er skadet eller har vesentlige mangler. Dette gjelder også for varer som er tatt i bruk. Ved akseptert retur skal Søvneksperten bestille frakt og returskjema benyttes. Returskjema kan lastes ned ved å klikke her: Returskjema

*Ombytte/retur må skje innen 14 dager. Dette forutsetter at varen ikke er tatt i bruk og at emballasjen ikke er brutt. Retur av større forsendelser må avtales med Søvneksperten/FR Supply AS før sending.

 

Generelle vilkår:

 1. Tilbud

Utsendte tilbud er gyldig i 30 dager fra utstedelsesdato, dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbud er ikke bindende før etter skriftlig bekreftelse fra Søvneksperten.

 

 1. Pris

Om Søvneksperten sine kostnader i forbindelse med avtalefullbyrdelse øker som følge av høyere fraktkostnad, forsikringer, avgifter, toll, valutaendringer eller andre faktorer Søvneksperten ikke rår over, forbeholder Søvneksperten seg retten til å regulere priser tilsvarende, innenfor rammen av gjeldende prisbestemmelser. Alle oppgitte priser er inklusiv merverdiavgift.

 

 1. Kvantum

Gjeldende ved handel mellom bedrifter: Leveranser foregår fortrinnsvis i hele standardpakninger hvor antall vil variere basert på produkttype. For bestillinger som avviker fra standard antall kan brekkasjegebyr påløpe. Dette blir oppgitt i utstedte tilbud.

 

 1. Leveringstid

Oppgitt leveringstid regnes fra første virkedag etter Søvneksperten har mottatt ordren. Selger vil informere kjøper dersom normal leveringstid ikke er mulig å overholde. Forsinkede leveranser berettiger ikke erstatning.

 

 1. Frakt

De ulike produktmerkene har ulike fraktkostnader. Alle varer fra Wonderland leveres hjem til kundens adresse med Bring, og beløper seg til 499kr inkl. mva. Alle varer fra Høie of Scandinavia og Georg Jensen Damask leveres med Norgespakken eller MyPack fra henholdsvis Posten eller PostNord, og beløper seg til 184kr inkl. mva. Dersom Søvneksperten skal avvike fra ordinær forsendelsesmetode betaler kjøper fraktkostnader. Således må kjøper betale frakt ved ekspress, fly eller med annen transportør enn de som er Søvneksperten sine faste transportører på gjeldende strekning.

 

 1. Transportskade/Manko

Kjøper må selv sjekke at varer ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overenstemmelse med fraktbrevets spesifikasjoner. Manko eller skade skal påføres fraktbrevet før kvittering for mottakelse. Dette for å hindre at transportør fraskriver seg ansvar for skade eller manko. Eventuelle skader eller manko må uten ugrunnet opphold og innen syv virkedager meldes til Søvneksperten

 

 1. Betalingsbetingelser

Gjelder ved handel mellom bedrifter: Søvneksperten sine betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Betaling skal være på Søvneksperten sin konto på forfallsdato. Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrente i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling.

Gjelder ved handel mellom Søvneksperten og privatpersoner: Kjøper betaler forskuddsvis med foretrukket kort (Visa/Mastercard/American Express) eller via Apple Pay eller PayPal. 

 

 1. Salgspant

Søvneksperten forbeholder seg retten til salgspant i henhold til pantelovens §3-14 og §3-22.

 

 1. Varens anvendelse

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens anvendelsesmuligheter og egenskaper. Før varen tas i bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til tiltenkt bruk. Kjøper bærer selv risiko og ansvar i forbindelse herved. For tilfeller av videresalg påhviler ansvaret om å oppgi mottatte opplysninger om varen hos kjøper.

 

 1. Ansvar

Søvneksperten forplikter seg bare til å erstatte verdien av det antallet varer som har vist seg å være beheftet med feil eller mangler.

 

 1. Force majeure

Upåregnelige og uforutsette hundringer for avtalefullbyrdelse gir Søvneksperten  rett til og helt eller delvis annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i henhold til forhindringens varighet. Annullering av avtale i denne sammenheng medfører ingen erstatningsansvar for Søvneksperten.

 

 1. Tvistemål

Uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kjøpsavtale og som partene ikke greier å bli enige om, skal avgjøres etter norsk lov. Verneting er Oslo Tingrett.